Máy ép nguội

Máy ép nguội 50 tấn

Máy ép nguội 50 tấn

 Model: MH-3248X50

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ép nguội 500 tấn

Máy ép nguội 500 tấn

 Model: MH-3248X500

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ép nóng

Máy ép nóng 160 tấn( 01 lớp)

Máy ép nóng 160 tấn( 01 lớp)

 Model: MH-3848AX160

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ép nóng 160 tấn( 02 lớp)

Máy ép nóng 160 tấn( 02 lớp)

 Model: MH-3848AX160

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ép nóng 160 tấn( 03 lớp)

Máy ép nóng 160 tấn( 03 lớp)

 Model: MH-3848AX160

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ép cao tần

Máy ép khung cửa

Máy ép khung dùng tay : MH2323

Máy ép khung dùng tay : MH2323

Model: MH2323

Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ép khung tự động : MH2330

Máy ép khung tự động : MH2330

Model: MH2330

Xuất xứ: Trung Quốc