Máy khoan gỗ nhân tạo

Máy khoan nhiều mũi hai chiều

Máy khoan nhiều mũi hai chiều

 Model: HS-21T

Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan nhiều mũi ba dàn

Máy khoan nhiều mũi ba dàn

 Model: HS-63T

Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan bản lề bốn đầu

Máy khoan bản lề bốn đầu

 Model: HS-4H

Xuất xứ: Đài Loan

 
Máy khoan nhiều mũi

Máy khoan nhiều mũi

Model: HS-15; HS-21 

Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan gỗ tự nhiên

Máy khoan đứng (10 đầu- 12 đầu)

Máy khoan đứng (10 đầu- 12 đầu)

 Model: SV-204; SV-256

Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan ngang (6 đầu-10 đầu)

Máy khoan ngang (6 đầu-10 đầu)

 Model: SS-240; SS-260

Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan hai đầu SD-2T2

Máy khoan hai đầu SD-2T2

Model: SD-2T2

Xuất xứ: Đài Loan